… en nog vele ande­re en tekst die doorloopt

Sinds een tien­tal jaar zijn Nico­le, Eric en Nest Adriaens­sen de drij­ven­de krach­ten ach­ter de USA Jazz­club Ant­werp.
Elke 1e woens­dag van de maand wordt een jazz­con­cert geor­ga­ni­seerd in con­cert­zaal DE VOLKSLUST te Merk­sem, Van Hey­beeck­straat 26, 2170 Merk­sem (Ant­wer­pen)

Van hier­uit kun­nen we: Jazz­con­cer­ten inrich­ten.
Een jazz­com­bo samen­stel­len op maat met nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le jazz-musi­ci.
Ook een mobie­le jazz­band is per­fect moge­lijk in ver­schil­len­de opstellingen.

Info en pro­gram­ma: www.jazzclub.be